Gladtobeproud.nl
Susanne Piët - oktober 2003

Dames en Heren, ik ga u een voorstel doen, dat zeldzaam is in hedendaags Nederland. Het betreft de bevordering van een schaarste-artikel in deze moeilijke tijden. Het is niettemin broodnodig, men kan eigenlijk niet zonder. Het gaat om een theoretisch onuitputtelijke grondstof met eigenschappen van energie en capaciteit tot binding. Als u het overneemt kunt u het tij keren. Doet u dat niet, dan is Nederland verloren, dan kun je haar wissen van de kaart, dan kun je haar in de uitverkoop wegens opruiming doen. Ik bied u aan Dames en Heren, het fantastische, tegenwoordig weinig geëtaleerde artikel: TROTS!!!!!

Natuurlijk, marketeers en fianciele experts, ik weet het, de stemming is er niet naar. Men verkeert in grote angst en bijbehorende depressie. Die hangen in de lucht, die vormen gespreksonderwerp, die zijn in de mode. Als het ware om de dreiging te bezweren, die men overigens niet kent en zeker niet onder controle heeft, herhaalt men het mantra van de mislukking. Niks deugt en niks wordt wat.

En het klopt: het voetbal stelt niets meer voor, tennis houd op, het imago Leuk Amsterdam is stuk, de Nederlandse tolerantie is een leugen, de KLM is aan de vijand weggegeven, de Hoogovens zijn in de mist verdwenen, de rest van de industrie is niet meer nodig, Nederland Kennisland mist wiskundigen, de weinigen trekken naar het buitenland, rijke berekende Nederlanders betalen hun belasting en aankopen liever elders, wee je gebeente als je naar het ziekenhuis moet, kinderen kunnen beter in een ander land naar school, het koningshuis encanailleert zich breeduit tot een soapserie, van de dure Betuwelijn gaan de Duitsers profiteren, Albert Heijn gaat het niet redden in de prijzenslag, ook al betaal je er nu twee gezinsflessen voor de prijs van een,de Pinpas is niet waterdicht te krijgen, nota bene Wim Kok zelf voorziet spontaan en ongevraagd het begrip Poldermodel van het epitheton “algemeen verguisd” en de politiek betaalt aan Europa het meest en haalt het minste binnen.

Als je thuis zit met je zegelboekjes en televisie kijkt ( de mooiste omroep ter wereld heeft zich nu ook verkwanseld aan het marktaandeelsyndroom), dan heb je alle reden voor je depressie: het is helemaal niets en het wordt nog erger. De koopkracht daalt, de prijzen stijgen, de werkeloosheid groeit, en de democratie is een publiek lachertje geworden: wie stemde is voor gek gezet, want wie won heeft verloren.

Nederland implodeert, het eens zo fiere, eigenwijze, licht arrogante landje, stort in. Het enige warme aan de naderende herfst is de actiebereidheid die door de vakbonden in het vooruitzicht worden gesteld. De stakingsbuien kondigen zich al aan. De burger betaalt tol. Dat wordt chaos in de regen, dat gaat nog meer geld kosten, en elders lachen ze ons uit.

En deze hele constellatie, dames en heren, die ik niet verzin, leg uw oor te luisteren, leidt tot selffullfilling prophecy: het grote gelijk van de gevreesde angst. Als we bang worden dat we teloor gaan, zal het ons ook gebeuren. Stemming en stemmingmakerij, relevante gegevens voor dit thema, zullen hun weerslag hebben op de economie, maar, en daar liggen onze kansen: ook omgekeerd.

Het zijn uw kansen, dames en heren leidinggevenden, in bedrijfsleven en overheidsorganisaties. De media zullen aan een omslag niets doen, de consumenten zijn machteloos, en de politici hebben zelf een leider nodig.

Daarom bied ik u niet alleen aan, maar nodig ik u uit, voor deelname aan het co-makership- project: gladtobeproud.nl.

Dames en heren, vooral u, die de hand aan de knip hebt en de blik op de cijfers, trek aan het stuur en sla de weg in naar een zonniger einder. Neem de regie, gebruik uw macht, formuleer de regels, beïnvloed uw partners, betrek uw stellingen, maak uw plannen en verleid het land tot nieuw ondernemersschap.

Nederlanders zijn van origine volhouders en innovatoren: ze kunnen problemen oplossen waar iedereen bij staat te kijken. Ze kunnen als enigen ter wereld een Russische onderzeeboot bergen. Ze hebben onze mooie Leontien van Moorsel die wereldrecords verpulvert, omdat ze knokt, al is het dan op muziek van Rene Fröge, Nederlanders doen relevant medisch onderzoek waarmee imago te krijgen valt, er is nu iemand die kankercellen traint! Ze hebben een ongelooflijk intelligente koningin. Ze zijn van oudsher verkenners en handelaren, nuchter en niet bevreesd, ze kwamen waar niemand mocht komen, Japan en China zijn historische partners.

In het kader van het project spreken we af dat vanuit uw milieu alleen nog maar de successen benadrukt worden. Dat geinvesteerd gaat worden in het goede moreel. Eventueel met bonussengeld. Zorg ervoor dat iedereen in uw buurt gaat knokken, laat iedereen een tandje bijzetten, wat Tinus kan kan een ander ook, en doe het omdat doen altijd leuker is dan kijken en omdat plannen maken aantrekkelijker is dan zeuren en vooral omdat het moet: om te overleven!

Kom op: de hegemonie van het economisch agendapunt heeft weliswaar veroorzaakt dat iedereen zich in de put waant, maar met dit gegeven kunt u alles ook omdraaien: u zit dus dicht bij het machtscentrum: doet u nu een duit in het zakje, desnoods letterlijk en keer het tij.

Trots, de broodnodige, doch onuitputtelijke grondstof!

Terug naar archief