Voorwoord Groot Communicatie Denkboek
Susanne Piët

Zou het niet geweldig zijn als je alles wat je weet over communicatie, je kennis, je ervaringen, je instrumenten, je oefeningen, je cases, je systemen, je modellen, in een boek zou kunnen onderbrengen? Niet alleen omdat de compacte vorm van een boek een verleidelijk beeld oproept,maar vooral ook omdat je al die bagage daardoor met anderen zou kunnen delen: je zou anderen met diezelfde compactheid plezier en nut kunnen bezorgen.

De gedachte eraan was iets waarmee ik zelf al jaren speelde, maar de bal werd daadwerkelijk pas op het veld gegooid door Albert de Booij, directeur en initiator van Speakers Academy. De voorzet werd handig overgenomen door Wardy Poelstra, uitgever bij Pearson Education en ik pingelde als ijverige libero graag even mee.

Wat eerst nog een onverplichtend vrijblijvend spelletje straatvoetbal leek, werd aanzienlijk spannender en drukkender toen er een echt voorstel officieel werd goedgekeurd en bezegeld met een contract. Want er bestonden al heel wat communicatie handboeken, zowel in het onderwijs als voor de professionele markt, als echte boeken of in de vorm van oorspronkelijk losbladige systemen, als readers en als het resultaat van inbreng van vele deskundigen. Zij waren gedegen, vaak gericht op de praktijk of op het onderwijs, en maakten de indruk van een grote hang naar perfectie en compleetheid. Hoe zou het voorgenomen boek op de aanwezigheid van al die boeken nog een waardevolle aanvulling kunnen betekenen?

Als het voordeel zou zijn dat ditmaal zo’n boek van een persoonlijke hand zou zijn, zou het moeten blijken door de persoonlijke toon en de persoonlijke doelstelling. Behalve boeken die je gebruikt, zijn er ook wel eens boeken die je zou willen lezen. Ik wilde graag een gebruiksboek maken dat je ook zou willen lezen, ook al bladerend. Wat in de bestaande boeken van de laatste tien jaar verder ook mijns inziens ontbrak was een echte bespiegeling op de recente ontwikkelingen met betrekking tot communicatie. Eigenlijk werd het revolutionaire karakter van die invloed niet echt onderkend. De boeken waren vooral praktisch, op die waarde viel weinig af te dingen, maar aan die waarde viel ook niet veel meer toe te voegen. Wat er nog niet was, was een actueel communicatie denkboek. En zo is het gekomen, dat hier een groot communicatie denkboek ligt, hopelijk herkenbaar voorzien van praktische invalshoek voor student en beroepsbeoefenaar in de communicatie (door de cases, de modellen, de systemen en de checklists), maar gebed in een context van nieuw theoretische, prikkelende, filosofische, soms als relativerend of humoristisch bedoelde bespiegelingen in columns en inleidende hoofdstukken. De context moet recht doen aan de actuele ontwikkelingen, aan de waarde van communicatie zelf, maar vooral aan de mensen die professioneel met communicatie bezig willen zijn. Het doel is namelijk ze te willen inspireren tot ontplooiing. Zij zijn immers geen uitvoerders, maar zelf denkers.

Natuurlijk heb ik mij door hen, mijn collega’s dus, door relaties, mijn klanten dus, mijn kennissen en vrienden uit het zogenoemde netwerk, en mijn naasten laten inspireren, met een actieve blik op de gebeurtenissen in de wereld en van alle dag. Nu hoop ik maar dat u het boek zo leuk en handig vindt als ik het voor u wilde maken, dan hebt u het doelpunt gescoord.

Terug naar archief