Finance & Control - Verzekering
Susanne Piët

De verzekering van mijn verzekeringsmaatschappij dat de continuering van mijn aansprakelijkheidsverzekering niet vanzelfsprekend zou zijn, maakte mij zeer onzeker. Uw enige zekerheid is verandering herinnerde ik mij misnoegd een adagium uit de vorige eeuw. Navraag leerde mij dat de waarschuwing hier een policy betrof. U zult dus ook zon brief hebben gekregen. En kijk, dan heb je een aanwijzing voor een trend. Een trend van risico overhevelen naar de verzekeringnemer en verplaatsing van aansprakelijkheidsaanvechting naar de rechtbank. Maar vanwege wat? Te veel fraudegevallen? Te veel malversaties rond de beursvloer? Voorkennis of geheimhouding?
Cijfers of percentages over de ontwikkeling in afgesloten aansprakelijkheidsverzekeringen en claims van de laatste jaren kun je bij de Bond voor Verzekeraars niet krijgen. Gissen bleef mij over: ofwel verzekeraars hebben de cijfers niet, of wel ze willen ze niet geven. Dat is knap maar ook knap ergerlijk. Andere bronnen dus, de tussenpersonen.
Het volgende beeld: De Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is booming business. Iedereen wil tegenwoordig wel veilig zijn voor claims van cliënten, personeel, schade door leveranciers of toeleveringsbedrijven. De beurs en verzekeringsadviseurs zelf vormen daarbij, saillant detail, een niet onaanzienlijke groep.Ook de bestuursaansprakelijkheidsverzekeringen zijn een steeds gevraagder artikel. Je hoeft de kranten maar op te slaan over het lot van bestuursleden of je begrijpt dit. De groei zit in de aanwas van nieuwe stichtingen en de nieuwe verzekering van besturen van bijvoorbeeld de tennisclubs, de voetbalclubs en de kantines. Ook de verzekering voor beursgangers gaat goed. Als het zo goed gaat op dit vlak, zou je verwachten dat het dekkingsbeleid zou versoepelen.
Niet dus? Verzekeringsmaatschappijen zijn juist flink aan het bezuinigen, want hun aandelen kelderen. Dit besparen doen ze uiteraard door ingrepen in personeelsbestand, maar vooral ook door premies te verhogen en door beperkingen van dekkingen in polispakketten aan te brengen. Met name van schadeverzekeringen want daarin zit voor hen de hoogste onzekerheid. Dood gaan we immers allemaal.
De maatschappijen hebben namelijk allemaal toch gevoelige verliezen geleden. Dat deden ze door riskante beleggingen, door zakendoen in dollars, door gevoelige pakketten hebben. Teveel claims in een slecht klimaat. Het stormde ook in bedrijven.
Om te beginnen met dat laatste: ze hebben besloten om asbestclaims vanaf nu uit te sluiten. Zoals bekend is via collectieve belangbehartiging de vergoeding van patiënten die meer dan 20 jaar gelden besmet raakten en na lange incubatietijd dan nu ziek raakten, geregeld. Nu mag asbest niet meer, en valt er derhalve niets te verzekeren, je bent met asbest niet meer aansprakelijk maar strafbaar, redeneren de maatschappijen.

Susanne Piët

Terug naar archief